top of page
הטבות ללקוחות דור אלון גז

תקנון מבצע 

  • אין כפל מבצעים או הנחות. ההטבה אינה באה כתוספת לכל הטבה אחרת והיא מבטלת כל מבצע אחר לרבות הטבות והנחות.

  • המבצע תקף החל מ 10.12.19 ועד 28.02.20.

  • מימוש ההטבות מותנה בהצגת קוד הטבה או חשבונית גז.

  • ההנחה תתבצע על סך החשבון בבית העסק.

  • קוד ההטבה ניתן לשימוש חוזר עד תום המבצע.

  • ניתן להשתמש בקוד ההטבה פעם אחת ביום בכל בית עסק.

  • אין חברת דור אלון גז אחראית על טיב השירות / מוצר בבתי העסק המופיעים לעיל.

  • על אף האמור לעיל, רשאית החברה בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך או לקצר את תקופת המבצע ולהודיע על סיומו בכל עת, מכל סיבה שהיא, ללא הודעה מוקדמת, כפוף לדין.

bottom of page