top of page

בעת חשד לדליפת גז:

 

  • סגור את ברזי הכיריים, ברז הביטחון הראשי ואת ברזי מכלי הגז או את ברז הגז של מונה הגז הדירתי (במערכת גז מרכזית).

  • במקרה של ריח גז בבניין סגור את ברז הגז הראשי בבניין.

  • פתח חלונות ודלתות לאוורור החדר / הדירה.

  • אל תפעיל ואל תנתק תאורה ומכשירים חשמליים - הימנע מיצירת ניצוץ חשמלי.

  • אל תדליק אש בכל צורה שהיא.

  • הזמן מיד טכנאי שירות מסניף "דור אלון גז" באזור מגוריך או בטלפון חירום 24/7  03-9-533-533.

  • פנה את הדירה מדיירי הבית והודע לשכנים.

bottom of page