top of page
תיאום בדיקה תיקנית בבית

אנא לחץ על הקישור למעבר למערכת קביעת תור

לבדיקת תקופתית למערכת הגז ללא עלות בביתכם

https://yoman.co.il/dorgashaifa

מיועד ללקוחות שקיבלו הודעה על מועד קביעת בדיקה תיקנית*

bottom of page